Längre ledtider på komponenter kräver alerta kunder

2018-04-27T09:02:06+01:00

För att framställa ett kretskort behövs det i runda tal mellan 50–200 olika komponenter beroende på vilken typ av kort som ska produceras. Då alla komponenter också måste vara på plats i början av produktionsprocessen för att kunna montera ett komplett kretskort, ställer det av naturliga skäl höga krav på framförhållning [...]