Loading...

EEPAB TAR DIN ELEKTRONIK TILL NÄSTA NIVÅ

EEPAB (Eskilstuna ElektronikPartner AB) erbjuder ett affärsmässigt och personligt partnerskap för dig som vill ta ditt företags elektronik till nästa nivå. Genom effektiva och innovativa arbetsmetoder skapar vi största möjliga kundnytta utifrån varje företags unika förutsättningar och utmaningar.

Oavsett om du behöver utveckla ett smartare och mer robust kretskort, eller säkerställa högre kvalitet i tillverkningen av en befintlig produkt, så kan vi leverera utifrån dina specifika behov och krav.

Om du har ambitionen, så har vi kapaciteten. Välkommen till oss med ditt nästa projekt

UTVECKLING OCH PRODUKTION UNDER ETT OCH SAMMA TAK

EEPAB ÄR CERTIFIERADE I ENLIGHET MED IPC VS

Som första svenska elektroniktillverkare har EEPAB blivit certifierade i enlighet med IPC VS. Hela fabriken är därmed godkänd enligt IPC J-STD-001 / IPC-A-610.

Detta är en tydlig kvalitetsmarkör och innebär även att ni som kund kan förvissa er om att få träffsäkra leveranser med svensktillverkad elektronik, när den är som bäst.

EN FRAMTID INOM ELEKTRONIK?

Våra medarbetare är vår främsta tillgång så hör av dig även om vi inte har några tjänster utlysta. För oss är det alltid intressant att komma i kontakt med personer som brinner för elektronikproduktion, elektronikutveckling och embedded electronics.