KAPACITET FÖR UTVECKLING

På EEPAB:s utvecklingsavdelning hjälper vi dig att skapa en genomtänkt konstruktionslösning med utgångspunkt i din idé. Vi arbetar sedan från specifikationen och framåt med fokus på att korta konstruktionsfasen, komma snabbare till serieproduktion och att marknadsanpassa produkterna.

HÅRDVARA

Kravspecifikation, kretslösning (inklusive VHDL), konstruktionsberäkning, schemaritning, 3D CAD (mönsterkort), prototypframtagning.

MJUKVARA

Funktionsspecifikation, systemering, programmering (C, C++, Linux, Java), RTOS, LabView.

VERIFIERING

Konstruktion, funktion, miljökrav, EMC, mjukvara.

UTVALDA UPPDRAG INOM UTVECKLING