KAPACITET FÖR PRODUKTION

EEPAB:s produktionsenhet erbjuder bland annat ytmontering, hålmontering av kretskort och slutmontering. All produktion är anpassad efter ditt företags specifika behov och förutsättningar. God produktionseffektivitet är central i alla processer eftersom det reducerar tidsåtgång, kostnader och miljöpåverkan. En modern CAM-miljö i produktionen är en förutsättning, liksom en ständig uppgradering och nyinvestering i maskinparken. Som kund får du en trygg produktion genom vår samverkan med konstruktion, vår produktionskontroll samt möjligheten till en kundanpassad helhetslösning.

Selektivlödmaskin Versaflow 4-55 i EEPAB:s lokaler

OMFATTNING

Prototyper, förserieproduktion, serieproduktion, kretskort, mekatronik, boxbuilt.

METODER

Ytmontering, hålmontering, kretskortstvätt, ingjutning, lackering, slutmontering.

TESTER

3D AOI, röntgen, ICT, ATE, slutprovning.

UTVALDA UPPDRAG INOM PRODUKTION