Produktion 2018-11-21T15:11:36+00:00

KAPACITET FÖR PRODUKTION

EEPAB:s produktionsenhet erbjuder bland annat ytmontering, hålmontering av kretskort och slutmontering. All produktion är anpassad efter ditt företags specifika behov och förutsättningar. God produktionseffektivitet är central i alla processer eftersom det reducerar tidsåtgång, kostnader och miljöpåverkan. En modern CAM-miljö i produktionen är en förutsättning, liksom en ständig uppgradering och nyinvestering i maskinparken. Som kund får du en trygg produktion genom vår samverkan med konstruktion, vår produktionskontroll samt möjligheten till en kundanpassad helhetslösning.

OMFATTNING

Prototyper, förserieproduktion, serieproduktion, kretskort, mekatronik, boxbuilt.

METODER

Ytmontering, hålmontering, kretskortstvätt, ingjutning, lackering, slutmontering.

TESTER

3D AOI, röntgen, ICT, ATE, slutprovning.

UTVALDA UPPDRAG INOM PRODUKTION