För att framställa ett kretskort behövs det i runda tal mellan 50–200 olika komponenter beroende på vilken typ av kort som ska produceras. Då alla komponenter också måste vara på plats i början av produktionsprocessen för att kunna montera ett komplett kretskort, ställer det av naturliga skäl höga krav på framförhållning mot komponentleverantörerna.

Historiskt har vi kunnat räkna med leveranstider på mellan cirka 1–20 veckor för olika komponenter, men trenden är att det blir allt längre ledtider, i vissa fall ända upp till ett år.

För att kunna säkra upp vårt behov av komponenter och garantera leverans har vi därför börjat arbeta med 12-månadersprognoser gentemot våra kunder. På så sätt kan de teckna avtal och planera sina inköp av kretskort i god tid.

”Dels beror det på högkonjunkturen och att det går åt mer komponenter när folk konsumerar elektronikprodukter i allt högre grad, dels anar vi att det är bilindustrin som slukar många komponenter nu när de flesta tillverkare har börjat producera olika typer av el- och hybridbilar”, säger Roland Holm, marknadschef på EEPAB.

De dyraste komponenterna, som utgör cirka 20% av beståndet har alltid haft längre ledtider, men det är de billigare ”smör & bröd”-produkterna som utgör problemet idag. De stora internationella aktörerna inom elektroniktillverkning förvärrar dessutom situationen genom att köpa upp och sitta på tillgängliga komponenter. Samtidigt vill de flesta komponentfabrikatörer inte bygga ut sin tillverkning av rädsla för överkapacitet ifall läget skulle ändras i framtiden.

”Vi vet först vid beställning av komponenterna vilka ledtider det blir men även då kan det fortfarande ändras. Kunderna måste förstå att det är väldigt komplext att planera, så för att undvika en situation där vi inte kan leverera gäller det att vara ute i god tid med sina kretskort. Man kan inte lita på turen att just de komponenter som behövs råkar finnas inne”, avslutar Roland.