Möt Magnus Rosén, ny produktionsingenjör på EEPAB

2018-05-21T10:06:29+01:00

Magnus startade i mars och som produktionsingenjör jobbar han i gränslandet mellan produktion och utveckling genom att vara ett stöd till båda sidor i frågor rörande mekaniska lösningar och förbättringar.  Hur kom elektroniken in i ditt liv? – Jag har alltid haft ett allmänt intresse för elektronik och redan som liten [...]