Magnus startade i mars och som produktionsingenjör jobbar han i gränslandet mellan produktion och utveckling genom att vara ett stöd till båda sidor i frågor rörande mekaniska lösningar och förbättringar. 

Hur kom elektroniken in i ditt liv?

– Jag har alltid haft ett allmänt intresse för elektronik och redan som liten höll jag på och provade en del. Jag är själv från Eskilstuna så första gången jag besökte EEPAB var faktiskt redan 1992, när jag gjorde praktik på mellanstadiet. Företaget var nystartat då men jag minns att jag gillade vad jag såg och senare har jag varit tillbaka i flera omgångar och arbetat under lov och liknande.

Vad sysslade du med innan du kom till EEPAB?

– Jag gick inte direkt från grundskolan ut i elektronikens värld utan först läste jag till flygingenjör vid Mälardalens Högskola i Västerås vilket gav en bra och bred grund att stå på. Efter studierna har jag varit på ett flertal olika ställen, men mitt senaste jobb var som produktionstekniker på Calix här i Eskilstuna. Där var jag med och tillverkade kupévärmare, batteriladdare och motorvärmare för bilindustrin.

Varför sökte du dig till EEPAB?

– Jag hade varit på samma ställe ganska länge och nått den punkten att jag ville utvecklas vidare. Jag kände ju väl till EEPAB sedan tidigare och visste att det skulle vara en spännande arbetsplats med många olika typer av uppdrag. Här är det inte så nischat utan vi jobbar mot allt ifrån medicin till fordons- och flygindustrin vilket gör att du ständigt får prova på nya saker.

Hur trivs du efter ett par månader?

– Jag trivs jättebra, en klar fördel med att vara på ett inte alltför stort ställe är att du kan ha bra relationer till alla medarbetare och att beslutsvägarna blir korta och tydliga utan en massa långdragna processer.