EEPAB får Quality Innovation Award från Tillväxtverkets generaldirektör