I måndags fick vi som en av fem pristagare mottaga Quality Innovation Award för vår induktionslist ur händerna på Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket. Priset, som delats ut sedan 2011, syftar till att visa bredden inom svensk innovationskraft och ge deltagande organisationer möjlighet att ”mäta temperaturen” på det egna innovationsarbetet, jämföra sig över land- och branschgränser och visa upp sina innovationer och därmed bidra till att sprida kunskap som goda föredömen.

Bilden: Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket delade ut priset till Thomas Mako och Roland Holm.