Två EEPAB-medarbetare sittande vid ett bord med ett kretskort