Att testa produkterna är viktigt för att vara säker på att få högsta kvalitet. Här berättar Roland och Thomas om hur vår testning bedrivs.