Läs bland annat om samarbetet med HTC, vårt förvärv av delar av nystartade Addiva Elektronik, telematikens möjligheter och hur VD Mikael Joki i rollen som ny ordförande för Svensk Elektronik vill verka för svensk elektronikproduktions konkurrenskraft på den globala marknaden.