Halvvägs in i årets första månad har flertalet utbildningar redan hunnit avlösa varandra.
För att fortsätta leverera på den absoluta toppnivån, är kunskapen och yrkesskickligheten viktiga delar.
Vi fortsätter att utbilda och fortbilda oss kontinuerligt, även framöver.

I veckan hade vi bl a en skräddarsydd utbildning, inom produktion, med vår samarbetspartner Mycronic.