Sommarvärmen har börjat avta lite men i EEPAB-fabriken är det fortsatt högtryck. I början av juni blev vi granskade av Intertek Certification AB och gick igenom utan anmärkning. Det är med stor glädje och stolthet som vi nu kan visa upp de nya certifikaten för SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015. Vi arbetar även enligt den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018 som kom ut i april.