Effektiva samarbeten skapar konkurrenskraft

Inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem har EEPAB varit med och utvecklat Smartare Elektronikhandboken 2.0. Här finns tips och guidelines som underlättar kommunikationen och skapar samsyn mellan alla parter i elektronikprojektet.

Hur skapar vi framtidens elektronikbransch?

Vart är vi på väg? Hur säkrar vi framtida kompetensförsörjning och hur skapar vi en hållbar konkurrenskraft? I Färdplanen för industrin kan du ta del av en intressant analys av hur den svenska industrin kan utvecklas under de kommande 15 åren.