Som en av aktörerna för projektet Digitala stambanan deltog vi i tisdags på en kickoff hos Outokumpo tillsammans med andra aktörer från tillverkningsindustrin.Projektets syfte är att ta fram underlag för en omfattande satsning på digital infrastruktur och marknadsplattformar för svensk industri. De nya lösningarna kan handla om allt från ökad personlig säkerhet med hjälp av IoT lösningar till bättre effektivitet och spårbarhet i leveranskedjan genom automatiserade digitala verktyg. Det långsiktiga målet är att stärka svensk konkurrenskraft på den digitala världsmarknaden. För att uppnå detta krävs samverkan mellan starka aktörer, och vi ser det som mycket värdefullt att kunna bidra med vår kompetens.