Produktionsänglar är ett initiativ där KTH och Södertälje Science Park jobbar tillsammans för att stötta innovatörer och start ups att gå från prototyp till produktion. På EEPAB är vi med som tillverkande företag och har i dagsläget inlett diskussioner med flera spännande start up-företag om hur vi ska ta deras idé vidare in i produktion.

”Produktionsänglar är ett viktigt initiativ för att behålla den svenska tillverkningsindustrin i landet och stärka konkurrenskraften”, säger Roland Holm, marknadschef på EEPAB. Istället för att vända sig till leverantörer utomlands får innovatörer hjälp att hitta rätt kontakter med tillverkande företag i Sverige. Genom att sammanföra innovatörer och svenska tillverkare kan vi bevara svenska innovationer i landet, skapa jobb inom industrin och inte minst bidra till en hållbar utveckling.