Det här är Veronika, som just nu tillbringar ett år av sin studietid hos oss på EEPAB.
Veronika utbildar sig till civilingenjör inom mekanik och elektronik på Cardiff University.

Nu sammanfattar hon i korthet, vad tiden hos EEPAB har inneburit hittills.

Veronika berättar att hennes utbildning inriktar sig mot mekanik och elektronik, med innehåll så som produktionsteori, CAD, termodynamik, elkraftsteknik och styrsystem. Hon har även läst kretsteori, kommunikation, processorkunskap samt programmeringskurser inom Assembly, C och C++.

Hos EEPAB har Veronika fått applicera sina kunskaper i skarpa projekt och samtidigt fått en ökad förståelse för tillämpningen av sina teoretiska kunskaper.
Några av de områden hon belyser, är den teoretiska tillämpningen på praktiska problemställningar i syfte att hitta lösningar för produktionsanpassning, arbeta mot krav och standarder, tidigt utveckla för test och verifiering, samt arbeta aktivt med kostnadseffektivisering och tillgänglighet.

Stor del av tiden hos EEPAB har lagts på programmering. Främst problemlösning och debugging. Detta har även lett till att tankarna inför framtidens karriärval ändrats något. Till att nu vara mer inriktade mot produktutveckling och mjukvaruutveckling.

Hon passar även på att tipsa alla studenter som har möjlighet att välja arbetsplatsförlagda kurser, som en del av sin utbildning.

– Ta chansen!