FRÅGOR TILL MIKAEL JOKI # 2

Hur skapar vi en stark svensk elektronikbransch?

Sverige skulle vinna mycket på att ha en starkare nationell elektronikindustri med både konstruktion och produktion inom Sveriges eller EU:s gränser. En produktutveckling som sker i nära samarbete med svenska elektroniktillverkare är en viktig del av lösningen anser Mikael Joki, vd på Eskilstuna Elektronikpartner.

Den svenska elektronikbranschen har så här långt klarat Coronakrisen relativt bra, mycket beroende på regeringens stödåtgärder. Med en starkare nationell elektronikbransch med såväl utveckling som produktion inom landet står vi förmodligen ännu bättre rustade inför kommande kriser. Kanske är det här en bra tid att fundera över hur vi kan utmana rådande system för att utveckla denna bransch. Jag anser att det är viktigt att förstå sambandet mellan konstruktion och produktion om man samtidigt i förlängningen vill utveckla nästa generation av produkten med både bättre prestanda och till en lägre tillverkningskostnad.

Företag som konstruerar produkter behöver låta tillverkande företag vara med och designa produkterna så att de kan maskintillverkas på ett effektivt sätt. Om vi designar rätt går det att konkurrera med asiatiska tillverkare som har lägre lönekostnader för manuellt arbete. Med en ökad produktion i Sverige kan vi också säkerställa att en större del av leverantörerna redan från början svarar upp mot gällande regelverk för områden som arbetsförhållanden och miljö.

Den rådande krisen har gjort det både svårare och dyrare att få tillgång till komponenter. Vi har exempelvis råkat ut för ett fall där en flygfrakt av komponenter från Kina som normalt kostar 7000 kronor nu landat på 70 000 kronor. Med en ökad komponentproduktion inom EU blir vi mer självförsörjande och inte lika sårbara globalt sett.

Det täta samarbetet mellan produktion och utveckling är något vi alltid värdesatt högt på EEPAB. Med produktion och utveckling under samma tak så får vi snabba återkopplingar åt båda hållen och en kontinuerlig kompetensutveckling tillsammans. Konstruktörer vi anställer får jobba minst en vecka i produktionen för att förstå hur produktion/processen går till. Det skapar en värdefull samsyn och lägger grunden för en gemensam arbetsplats där konstruktion och produktion går hand i hand. Det här är en arbetsmetodik som stärker svensk konkurrenskraft och som jag hoppas att vi kommer att få se mer av både på nationell basis och inom EU.

TIPS!
Smartare Elektronikhandboken 2.0
Inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem har EEPAB varit med och utvecklat Smartare Elektronikhandboken. Här finns tips och guidelines som underlättar kommunikationen och skapar samsyn mellan alla parter i elektronikprojektet.