Se filmen om varför vi gör vår fabrik papperslös. Vi tog fram en nulägesanalys med stöd från Tillväxtverkets satsning Digitaliseringslyftet och de digitala lösningarna kommer säkra kvalitén och effektivisera arbetet.