Branschorganisationen IPC har utvecklat internationella standarder för hela kedjan inom elektronikproduktionens olika steg i över 60 år. Tidigare certifierades enbart enskilda personer ur personalen, men sedan en tid tillbaka har det blivit möjligt för hela företag att certifieras. EEPAB har nu som första företag i Sverige, och tredje företag i Europa fått en godkänd IPC-certifiering. Certifieringen är ett bra kvitto på att vårt arbete för att leverera kretskort av högsta kvalitet har gett resultat.

Läs mer om certifieringen här.