FRÅGOR TILL MIKAEL JOKI #1

Hur påverkar Coronaviruset elektronikbranschen?

Vi befinner oss i den största krisen sedan andra världskriget och de flesta branscher har påverkats på något sätt. Så även elektronikbranschen. Vad innebär detta i dag och på längre sikt? Och finns det något vi kan göra åt situationen just nu?

För elektronikbranschen har Coronakrisen under februari och mars inneburit ökade leveranstider på komponenter till följd av nedstängningen av industrin i Kina. I dagsläget är det också problem att få tag i komponenter till följd av bristande transportkapacitet i och med virusets snabba utbredning i Europa.

För närvarande håller Sveriges elektronikindustri med undantag för nära fordonsanknutna företag en närmast normal takt. Konsultmarknaden för våra elektronikingenjörer har krympt något men projekt är fortfarande igång och nya projekt planeras upp för start efter sommaren. Med andra ord rullar det på för branschen just nu, men för hur länge?

Kanske är det här den rätta tidpunkten att fråga oss om det ändå inte skulle vara bra för såväl Sverige i stort som det egna företaget om vi hade en starkare nationell elektronikindustri, vår produktutveckling i nära samarbete med svenska elektroniktillverkare. Att upprätthålla leveransförmågan prövas i dessa tider, med rätt samarbetspartners som transparent beskriver rådande förutsättningar och helhjärtat engagerar sig i att lösa problem som uppstår, ja då kan vi klara oss lite bättre.

Mikael Joki

Mikael Joki är vd för Eskilstuna ElektronikPartner, styrelseordförande i branschorganisationen Svensk Elektronik och styrelseledamot i det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Under tidigt 90-tal grundade han tillsammans med en kompanjon Eskilstuna ElektronikPartner (som fram till år 2000 hette Eskilstuna Elektronikproduktion). Med nästan 40 års erfarenhet från elektronikbranschen har han ett gediget kunnande om de utmaningar och möjligheter branschen står inför, såväl i nuläget som i ett längre perspektiv.