//Optimerad elektronikhårdvara åt Bestic
Optimerad elektronikhårdvara åt Bestic 2018-01-24T16:29:36+00:00

Project Description

OPTIMERAD ELEKTRONIKHÅRDVARA ÅT BESTIC

PRODUKT

Bestic AB grundades i Sverige och utvecklar äthjälpmedel. Idag har Bestic AB distributörer i Danmark, Finland, Norge, Holland, England, Spanien, Frankrike och USA. Tillverkning sker i Eskilstuna med huvudkontor i Stockholm.

Utmaningen bestod i att ägaren till Bestic AB själv bekostat utvecklingen med vissa stöd. Därför krävdes att elektronikleveransen och utvecklingen var så kostnadseffektiv som möjligt. För att uppnå Bestics mål om ökad integritet och självständighet när brukaren använder produkten så krävdes också att produkten skulle smälta in i miljön, samt vara tystgående.

UPPDRAG

Uppdraget består i att optimera konstruktionslösningen ur ett kostnadseffektivt perspektiv, utveckla elektronikhårdvaran och slutligen att tillverka produkten Bestic.

Ett nära samarbete mellan EEPAB och produktägaren inleddes i ett tidigt skede av utvecklingen – från tidig prototyp till lansering.

I vår leverans använde vi:

 • Altium designer Cad

 • C kompilator

 • EMC labb

 • LabView

 • MyCam

 • MyPlan

 • MyLabel

 • MyData Pastaprinter MY600

 • MyData Ytmonteringslina

 • Lödmaskin Heller 1809 MK III

 • 3D AOI- system Koh Young Zenith

 • Elektronikmontage

 • Mekatronikmontage

 • ATE-funktionstest

 • Slutprovning

RESULTAT

En produkt som ger personer med funktionsnedsättningar hjälp i vardagen och samtidigt bidrar till självständighet och integritet.